MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sayfada yer alan mesafeli satış sözleşmesi tamamen bilgi amaçlı eklenmiştir. Maddeler sektöre göre değişiklik gösterilebilir. Mesafeli satış Sözleşmesi içeriğini firmanıza göre düzenleyerek sitenize eklemelisiniz. Örnek sözleşme içeriğinden site sahibi sorumludur, Firmamızın örnek sözleşmelerin eklenmesinden kaynaklı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Sözleşmeleri  İçerik Yönetimi  >>  Sayfalar bölümünden düzenleyebilirsiniz. Sayfalar bölümü ile ilgili hazırladığımız yardım sayfası için buraya tıklayınız.
 Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta ..................................................................................................... ile diğer taraftan
.................................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Network Dizayn tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Network Dizayn sorumlu tutulamaz.
3.3 Veritabanlı (PHP,ASP) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.4 MÜŞTERİ, Network Dizayn tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Network Dizayn'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında "Network Dizayn" ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.
3.5 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu,Network Dizayn'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.6 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan Network Dizayn sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan Network Dizayn sorumlu tutulamaz.
3.8 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
3.9 MÜŞTERİ; site açık yayıma geçtikten sonra, güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.

Madde 4 - Network Dizayn'nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 NETWORK DİZAYN, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
4.2 NETWORK DİZAYN, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 NETWORK DİZAYN, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı ........ iş günü içinde yapılacaktır.

4.5 NETWORK DİZAYN, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.


4.6 NETWORK DİZAYN, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7 NETWORK DİZAYN, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 NETWORK DİZAYN, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5- ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

5.1 Hizmet bedeli'nin 1/3 si iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından NETWORK DİZAYN'a ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.
5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 2/3'lük ödemeyi yapacaktır.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, NETWORK DİZAYN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda NETWORK DİZAYN tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır.
6.2 Web Tasarım Hizmet bedeli ............. YTL+KDV olarak belirlenmiştir.
6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ................'dir.

Madde 7 - RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: .......................................................

NETWORK DİZAYN: ........................................................

Madde 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir (Konak) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ..../..../200... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.